Občan

Každý občan Lukova by se měl v obci cítit spokojeně. K tomuto pocitu mu přispívá činnost obecního úřadu a jeho zaměstnanců, spočívající v oblasti informovanosti a kvalitního servisu.

I tyto stránky musí občanovi pomáhat najít vše potřebné i zábavné.
lukov

26. 5. 2018

V sobotu 26. května 2018 uspořádali členové Spolku přátel hradu Lukova ve spolupráci s Odborem životního prostředí a zemědělství a Odborem městské zeleně Magistrátu města Zlína „Den stromů“ a ve spolupráci s Lesy ČR – „Den s Lesy ČR“. Tyto již tradiční akce přitahují stále více návštěvníků všech generací. A není divu, neboť bylo co pozorovat a prohlížet. Děti si mohly zasoutěžit a také si odnést cenné vědomosti o přírodě. Uskutečnily se také dvě komentované prohlídky vystavených sov a dravců, které zorganizovali ochránci přírody ze záchranné stanice z Hošťálkové. V paláci horního hradu poutaly pozornost dvě zajímavé výstavy. Na první návštěvníci mohli vidět soubor fotografií „Památné stromy Zlínska“, mezi kterými nechyběly ani stromy z Lukova. Na druhé výstavě obdivovali výtvarné práce žáků základních škol Zlínského kraje. Děti si vyzkoušely stromolezení a loveckou lukostřelbu. Také je zaujalo vyřezávání hraček lupenkovou pilkou. Ke zdařilé akci velmi přispělo také slunečné počasí.