Občan

Každý občan Lukova by se měl v obci cítit spokojeně. K tomuto pocitu mu přispívá činnost obecního úřadu a jeho zaměstnanců, spočívající v oblasti informovanosti a kvalitního servisu.

I tyto stránky musí občanovi pomáhat najít vše potřebné i zábavné.
lukov

Albrecht z Valdštejna na hradě

V neděli 30. dubna 2017 si poutní místo Štípa připomnělo významné výročí – 400 let od vydání zakládací listiny kláštera a poutního chrámu. Listinu se podařilo vypátrat v Moravském zemském archivu v Brně. Její kopie byla k vidění a to včetně podpisu a pečeti samotného Albrechta z Valdštejna. Pergamen podepsal 1. května 1617 na hradě Lukov.

Slavnostní program byl zahájen mší svatou v kostele Narození Panny Marie ve Štípě. Mši celebroval generální vikář Mons. Josef Nuzík.

Odpolední program pokračoval na hradě Lukov. Zde Albrecht z Valdštejna (Ing. Jiří Holík, správce hradu) se svou družinou přivítal mnicha kartuziána z Olomouce a duchovního správce štípské farnosti P. Františka Sedláčka a všechny účastníky, kteří si přišli připomenout toto významné výročí. V hradním areálu se shromáždily stovky návštěvníků všech generací.

Každý si zde přišel na své. Hrála dechová hudba Miklovci, vystoupili žáci Základní umělecké školy Morava. Pro děti byly v prostorách dolního hradu připraveny dovednostní a vědomostní soutěže.

Program uzavřela májová pobožnost v hradní kapli sv. Jana Křtitele.

Více v LZ 3/2017