Občan

Každý občan Lukova by se měl v obci cítit spokojeně. K tomuto pocitu mu přispívá činnost obecního úřadu a jeho zaměstnanců, spočívající v oblasti informovanosti a kvalitního servisu.

I tyto stránky musí občanovi pomáhat najít vše potřebné i zábavné.
lukov

Dotace

Rekonstrukce autobusových zastávek v obci Lukov, II/489
Rekonstrukce autobusových zastávek v obci Lukov, II/489 Projekt řeší rekonstrukci, modernizaci a částečně novou výstavbu 2 frekventovaných zastávek veřejné dopravy - dojde k výstavbě nových stavebních částí- zálivy, nástupní plochy a přístupové komunikace. Dále bude zajištěna bezbariérovost u obou zastávek , kdy dojde ke stavebním úpravám pro osoby se sníženou pohyblivostí, úpravy autobusových zálivů i nástupišť. Součástí celého projektu je i úprava odpovídající části přístupových chodníků. Převážná část aktivit zahrnuje rekonstrukci a modernizaci zastávek a aut. zálivů, část pak vybudování nových zastávkových zálivů a nástupních ploch, včetně jejich přístupových komunikací s bezbariérovými úpravami. Realizací projektu dojde ke vzniku moderních a funkčních zastávek veřejné dopravy, což povede k dalšímu zmírnění dopadu vlivu veřejné dopravy na veřejné zdraví a jednotlivé složky životního prostředí. Bude zajištěna bezbariérovost zastávek a tím tedy možnost plného a bezproblémového využití osobami se sníženou schopností pohybu a orientace. Projekt zefektivní a zkvalitní veřejnou dopravu v centru obce, zvýší plynulost individuální dopravy, což bude mít přínos pro zkvalitnění životního prostředí a snížení negativních vlivů dopravy na obyvatele i ekosystém lokality. Součástí komplexního řešení je i úprava přístupových komunikací a blízké křižovatky, což výrazným způsobem zkvalitní infrastrukturu v celé obci. Rekonstrukce autobusových zastávek v obci Lukov, II/489 je spolufinancován Evropskou unií. Termín realizace: říjen – prosinec 2020 Celkové náklady projektu: 4 670 900,91 Kč Způsobilé výdaje projektu: 1 836 351,- Kč   Dotační titul:        Integrovaný regionální operační program -výzva č. 51- integrované projekty IPRÚ – udržitelná doprava 34. výzva IPRÚ Zlín - VÝSTAVBA A MODERNIZACE ZASTÁVEK VEŘEJNÉ DOPRAVY S DŮRAZEM NA MULTIMODÁLNÍ VAZBY IV   Registrační číslo projektu: CZ.06.1.13/0.0/0.0/16_046/0015085 Zdroje financování: Příspěvek Evropské unie – 1 560 898,35 Kč Příspěvek st. rozpočtu – 91 817,55 Kč Finanční prostředky z rozpočtu obce – 3 018 185,01 Kč Dokument také ke stažení ve formátu PDF – ZDE  
nahled2
Kultúrne dedičstvo obcí Tužina a Lukov
Obec Lukov, hlavní přeshraniční partner:
Tužina
Dopravní automobil pro JPO V Lukov
Projekt s názvem „Pořízení nové požární techniky – nákup dopravního automobilu pro JPO V Lukov“ je spolufinancován Zlínským krajem. Zlínský kraj přispěl částkou 300 tis. Kč na nákup tohoto vozu. Mercedes-Benz Sprinter 314CDI Tourer/S 4x2 výkon: 105 kW počet sedadel: 9 výbava: zvláštní výstražné zařízení modré barvy, oranžová sváděcí alej v zadní části vozu, vozidlová radiostanice Motorola, 2 ks ruční radiostanice Motorola, přídavné pracovní světlomety, práškový přenosný hasicí přístroj, lékárnička typ III a 2 ks zásahových LED svítilen
hasauto2
Stavební úpravy pro novou třídu MŠ – budova OÚ a MŠ v Lukově
Obec Lukov požádala o dotaci na výstavbu třetí třídy Mateřské školy Lukov, příspěvková organizace z dotačního titulu IPRÚ Zlín (Integrovaný plán rozvoje území města Zlína), který získal finanční prostředky z IROP (Integrovaný regionální operační program) pod názvem „Stavební úpravy pro novou třídu MŠ – budova OÚ a MŠ v Lukově“. Projekt zahrnoval rozšíření kapacity Mateřské školy Lukov o 18 žáků v nové učebně. Obec Lukov s touto žádostí uspěla a projekt pod číslem CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_042/0005360 byl podpořen z IROP částkou 3.171.555.90 Kč. Obec Lukov doplatila ze svého rozpočtu částku 352.395,10 Kč. Již od září roku 2017 se v této nové třídě učí 18 dětí a Obec Lukov tak mohla plně uspokojit požadavky místních obyvatel na zařazení dětí do Mateřské školy Lukov. Michal Teplý, místostarosta obce Lukov [gallery ids="12352,12354,12353"]   [gallery columns="2" ids="12357,12356"]  
mš_
Revitalizace veřejných ploch 2015
Obec Lukov v roce 2015 požádala ROP SM o dotaci na projekt s názvem „Revitalizace veřejných ploch v obci Lukov“. Tento projekt zahrnoval prodloužení cyklostezky, výměnu dvou zastávek hromadné dopravy, rekonstrukci chodníků, opravu místní komunikace, výstavbu hřiště pro pétanque a novou výsadbu zeleně na cca 1500 m2. ROP SM tento projekt finančně podpořil 85 % z uznatelných nákladů. Po proběhnutém výběrovém řízení byl tento projekt realizován za cenu 4,2 mil. Kč. Částka, kterou Obec Lukov obdržela od ROP SM, činila 3,570 tis. Kč, tedy 85 % ceny.   Michal Teplý místostarosta obce Lukov [gallery ids="6062,6063,6064"]
revitalizace