Občan

Každý občan Lukova by se měl v obci cítit spokojeně. K tomuto pocitu mu přispívá činnost obecního úřadu a jeho zaměstnanců, spočívající v oblasti informovanosti a kvalitního servisu.

I tyto stránky musí občanovi pomáhat najít vše potřebné i zábavné.
lukov

Dotace

Dopravní automobil pro JPO V Lukov
Projekt s názvem „Pořízení nové požární techniky – nákup dopravního automobilu pro JPO V Lukov“ je spolufinancován Zlínským krajem. Zlínský kraj přispěl částkou 300 tis. Kč na nákup tohoto vozu. Mercedes-Benz Sprinter 314CDI Tourer/S 4x2 výkon: 105 kW počet sedadel: 9 výbava: zvláštní výstražné zařízení modré barvy, oranžová sváděcí alej v zadní části vozu, vozidlová radiostanice Motorola, 2 ks ruční radiostanice Motorola, přídavné pracovní světlomety, práškový přenosný hasicí přístroj, lékárnička typ III a 2 ks zásahových LED svítilen
hasauto2
Stavební úpravy pro novou třídu MŠ – budova OÚ a MŠ v Lukově
Obec Lukov požádala o dotaci na výstavbu třetí třídy Mateřské školy Lukov, příspěvková organizace z dotačního titulu IPRÚ Zlín (Integrovaný plán rozvoje území města Zlína), který získal finanční prostředky z IROP (Integrovaný regionální operační program) pod názvem „Stavební úpravy pro novou třídu MŠ – budova OÚ a MŠ v Lukově“. Projekt zahrnoval rozšíření kapacity Mateřské školy Lukov o 18 žáků v nové učebně. Obec Lukov s touto žádostí uspěla a projekt pod číslem CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_042/0005360 byl podpořen z IROP částkou 3.171.555.90 Kč. Obec Lukov doplatila ze svého rozpočtu částku 352.395,10 Kč. Již od září roku 2017 se v této nové třídě učí 18 dětí a Obec Lukov tak mohla plně uspokojit požadavky místních obyvatel na zařazení dětí do Mateřské školy Lukov. Michal Teplý, místostarosta obce Lukov [gallery ids="12352,12354,12353"]   [gallery columns="2" ids="12357,12356"]  
mš_
Revitalizace veřejných ploch 2015
Obec Lukov v roce 2015 požádala ROP SM o dotaci na projekt s názvem „Revitalizace veřejných ploch v obci Lukov“. Tento projekt zahrnoval prodloužení cyklostezky, výměnu dvou zastávek hromadné dopravy, rekonstrukci chodníků, opravu místní komunikace, výstavbu hřiště pro pétanque a novou výsadbu zeleně na cca 1500 m2. ROP SM tento projekt finančně podpořil 85 % z uznatelných nákladů. Po proběhnutém výběrovém řízení byl tento projekt realizován za cenu 4,2 mil. Kč. Částka, kterou Obec Lukov obdržela od ROP SM, činila 3,570 tis. Kč, tedy 85 % ceny.   Michal Teplý místostarosta obce Lukov [gallery ids="6062,6063,6064"]
revitalizace