Kostel sv. Josefa

Stavbu kostela započali v roce 1810 Seilernové. Interiér má prostou empírovou architekturu napodobující svou členitostí barokní prvky. Oltářní obraz představující smrt svatého Josefa je dílem vídeňského malíře A. Schillinga. Obrubeň kruchty zdobí plastika svatého Jiří, jejíž původ není zcela přesně znám a je dost možné, že pochází z hradu Lukova.

 

kostel
Boží muka

Lukovská Boží muka, situovaná na křižovatce cest k Lešné a Fryštáku, je barokní stavbou. Stojí na mírné vyvýšenině zpevněné kamennou zídkou. Na cihlovém hranolu je umístěna pískovcová socha Madony, která stojí na zeměkouli a nohou zašlapuje hada. Archivní zápis dokládá, že tuto drobnou církevní stavbu dal postavit v roce 1660 Jan Fridrich Minkvic z Minkvicburku, dědic hradu Lukova. V ústním podání se traduje, že se jedná o morový sloup, postavený jako poděkování za přečkání morové epidemie. Jiná pověst praví, že poblíž jsou pochováni vojáci z prusko-rakouské války.

 

 

bozi-muka
Fara

Výstavbu této jednopatrové budovy můžeme položit do konce 18. století, do doby josefinské. Byla postavena po levé straně farního kostela. Vstup do budovy je zpevněn v pískovci tesaným, mírně klenutým ostěním, s rodovým erbem Seilernů. Koncem 20. století nabyla fara po velkých úpravách původního vzhledu a spolu se zahradou a kostelem vytvářejí malebné místo lemované alejí kaštanů a lip.

 

 

fara
Pomník padlým vojákům

Pomník padlým vojákům v l. světové válce z Lukova a z Velíkové byl postaven v Lukově r. 1922 v parčíku před hlavním vchodem do farního kostela. Pomník stál na betonovém základě, který byl dokola obložen velkými kameny. V pískovcovém kvádru je vytesán raněný vojín, jehož pozvedá anděl a ukazuje mu na vycházející slunce, nové rodící se svobody.

 

 

pomnik
Panský pivovar

Ubytování přímo u pípy, přijďte relaxovat i ochutnávat

pivovar
Hotel Tuskulum

využijte ubytování v našem exkluzivním hotelu Tuskulum

tuskulum
Kaplička v ulici k boří

V kapličce na oltářní desce stála po mnoho let sádrová soška Božského Srdce Páně, vždy ozdobena květinami. Začátkem 90. let 20. století byla soška poškozena a nahrazena do výklenku vsazenou plechová deska se zobrazením Božského Srdce Páně. Kaplička má stříšku ve tvaru jehlanu, krytou eternitovými šablonami a její předsunutou římsu podpírají vpředu dva kamenné válcové sloupy s jednoduchými hlavicemi. V r. 1999 byla opravena střecha a omítky.

Stavebník kapličky není znám, ani se přesně neví, kdy byla postavena. Nenese nijaký letopočet. Z vyprávění pamětníků můžeme usoudit, že kaplička byla postavena před více než 130–150 lety jako smírčí na odčinění vražedného činu v někdejším blízkém hostinci.

 

 

kaplicka
Stará lesovna

Budova starého lesního úřadu je jednou z nejstarších kamenných staveb v obci. Vybudovali ji Seilernové, aby postupně přemístili správu panství z nehostinného hradu do moderních prostor v podhradí.

Lesovna má na zdobném průčelí vstupu do sklepení letopočet 1765 a seilernský znak. Na konci 19. století byla místem pobytu manželky hudebního skladatele Bedřicha Smetany. Přestěhovala se do Lukova po jeho smrti. Betty Smetanová tady žila s dcerou Zdeňkou, provdanou za lesmistra Antonína Heyduška.

Později byl objekt přebudován na služební byty pro lesní zaměstnance a nedostávalo se mu patřičné péče. Obrat k postupné nápravě nastal až v posledních letech.

stara-lesovna 2
Hrad Lukov

Úvodník k danému příspěvku

hrad-lukov 2