Studánka Rybárka

Puklinový pramen, který vyvěrá z pískovcového masivu a je jeden z nejvydatnějších pramenů v širokém okolí. Pramen sloužil bývalým majitelům hraběcího rodu Seilernů k napájení zařízení pro odchov pstružího plůdku v rybníčcích. Odchov byl zrušen pro malou a především kolísavou vodní vydatnost potoků. Jen studánka svým jménem připomíná zašlou činnost chovu ryb. O sto metrů níže protéká potok roklinou. Má balvanité dno. Při levém břehu se vyskytuje pěnovcové prameniště. Má silně bázickou, minerálně bohatou vodu, která způsobuje inkrustaci rostlin, opadu listí, větviček a nánosů splavenin.

(text: Naučná stezka Lukov, foto: Martin Lysák – 26. 4. 2015)

Rybarka
Rybník Bezedník

Jednou ze zastávek na naučné stezce Lukovským polesím je přírodní památka Bezedník. Vodu do rybníka přivádí potok Bílá voda, přitékající z Chladné doliny, posílený přítokem prameniště studánky Rybárky.

K rybníku se váže známá pověst (R. Matouš, Lukovské pověsti), která napovídá, proč byl tak pojmenován. Samozřejmě, že je zde přímá vazba na hrad Lukov a jeho obyvatele.

Za první republiky byl Bezedník nádherné lesní koupaliště s bufetem, posezením a lodičkami. V letním období zde trávili svůj volný čas lidé z celého Zlínska.

 

 

bezedník
Vody

Lukovská krajina je protkaná sítí potoků. Největší a nejznámější je Bělovodský, který napájí soustavu rybníků. Potok Rablinka obtéká Lukov z jižní strany a u Lešné se vlévá do Lukovského potoka, který protéká středem obce.

Museli bychom projít mnoha místy v našich lesích a po lukách, abychom se napili ze všech studánek, které jsou v okolí Lukova rozsety. Nejznámější z nich jsou Rybárka, Ťůkalka a Korýtko.

 

 

vodni toky
Bělovodské rybníky

Klidná hladina Bělovodských rybníků vybízí ke koupání a rekreaci zejména milovníky přírody.

Název od nepaměti nesou po potoku, který se do nich vlévá. Jeden z jeho pramenů vyvěrá v Chladné dolině v hloubi lesů Hostýnských hor. Údolí je ze západní strany ohraničeno strání s romantickým názvem Růžová.

Historie rybníků sahá daleko do minulosti. Na rukopisné mapě z r. 1828 jsou zakresleny spolu s rybníkem Bezedník, který se nachází na horním toku potoka uprostřed lesů. Postupem času rybníky zanikly a byly obnoveny až v r. 1962 za účelem rekreace a rybolovu.

 

belovodsky rybnik
Skalní útvary

Skalní útvary v blízkosti obce Lukov jsou rozsáhlé

skalní útvary 2
Hostýnské hory

Lukov je bránou Hostýnských hor

hostynske-hory