Občan

Každý občan Lukova by se měl v obci cítit spokojeně. K tomuto pocitu mu přispívá činnost obecního úřadu a jeho zaměstnanců, spočívající v oblasti informovanosti a kvalitního servisu.

I tyto stránky musí občanovi pomáhat najít vše potřebné i zábavné.
lukov

Cyklostezka Lukov-Fryšták

Obec Lukov již několik let spolupracuje s Městem Fryšták na přípravě cyklostezky, která by propojila Lukov s městem Fryšták. Proběhlo již několik společných
jednání Rady města Fryštáku a Rady obce Lukov, kde jsme řešili hlavně tuto nemalou investici.

Po vzájemné dohodě jsme nakonec určili trasu, která povede z Lukova od křižovatky u Boží muky podél státní komunikace vlevo a bude končit u sportovního areálu ve Fryštáku. Celková délka této cyklostezky je cca 3,5 km.

Jedná se o rozsáhlý projekt, který zahrnuje spoustu administrativních kroků, které je nutné udělat, než se rozběhne samotná stavba. Nejdůležitější bude dohodnout se
s majiteli dotčených pozemků, kterých je okolo 150 po celé navržené trase. Jedná se
o nelehký úkol, který budeme postupně řešit. Odhadované náklady na výstavbu této cyklostezky se pohybují okolo 30 mil. Kč. Na tento projekt máme alokovány dotační finanční prostředky z programu IROP Zlín (Integrovaný plán rozvoje území města Zlína) ve výši 90 % uznatelných nákladů. Proto bychom rádi výstavbu realizovali v co nejkratší době, abychom dotační prostředky plně využili. Vše závisí na získání územního a stavebního povolení na tuto stavbu.

Průběžně budeme o celé stavbě informovat v dalších číslech Lukovského zpravodaje. Další informace rovněž najdete na webových stránkách Obce Lukov
a Města Fryštáku.

Michal Teplý, místostarosta

L-F cyklo_2

L-F cyklo_


Plány Cyklostezky Lukov-Fryšták ke stažení ZDE