Občan

Každý občan Lukova by se měl v obci cítit spokojeně. K tomuto pocitu mu přispívá činnost obecního úřadu a jeho zaměstnanců, spočívající v oblasti informovanosti a kvalitního servisu.

I tyto stránky musí občanovi pomáhat najít vše potřebné i zábavné.
lukov

Kotlíkové dotace

Špatně nastavené kotlíkové dotace?
30. 5. 2016, ct24.cz, Regiony

Velmi oblíbený typ kotle od slovenského výrobce Attack údajně nesplňuje přísné emisní hodnoty. Uvedli to zástupci Asociace podniků topenářské techniky (APTT), podle nichž výrobek nevyhovuje českým normám. To by bylo v rozporu s nastavením programu kotlíkových dotací. Program, díky kterému má ubýt v ovzduší škodlivých látek, tak podle asociace ztrácí smysl.

Slovenský výrobce přitom uvedl, že výrobek testovala zkušebna v Piešťanech a plně vyhověl i nejpřísnější 5. emisní třídě. Firma ho tak mohla zařadit do kategorie ekodesign sdružující výrobky, na něž mohou lidé čerpat dotace. „Kotel Attack FD 25 Automat splňuje deklarované parametry, byl řádně certifikovaný zkušebnou TSÚ Piešťany, š.p., která vydala příslušné protokoly, certifikáty včetně osvědčení o ekodesignu. Na základě uvedených podkladů byl tento kotel zapsaný do seznamu podporovaných zařízení v programu kotlíkových dotací,“ sdělil za firmu Martin Zifčák.

Zástupci APTT sdělili, že kotel nechali prověřit v brněnské certifikované zkušebně. „Výrobek podle Asociace podniků topenářské techniky nesplnil ani 3. emisní třídu,“ zjistila redaktorka České televize Markéta Radová. Asociace se již obrátila na Českou obchodní inspekci (ČOI) s žádostí o prošetření celé situace. Ta podnět postoupila podobné instituci na Slovensku, která ale v souvislosti s certifikací daného kotle neshledala žádná pochybení.

Reakce ministerstva na reportáž ČT

Státní fond životního prostředí ČR prověřil všechny kotle uvedené v tzv. seznamu výrobků a technologií (SVT) a prozatím nebylo potvrzeno, že by nějaký kotel nesplňoval podmínky programu. Stávající seznam výrobků a technologií obsahuje k dnešnímu dni celkem 386 zapsaných kotlů na tuhá paliva.

S jedním z výrobců (a aktuálně posledním) řešíme doložení dalších dokladů k prokázání splnění všech podmínek (zejména emisní třídy a ekodesignu) programu z nezávislé zkušebny. U kotle tohoto výrobce zadal Státní fond životního prostředí ČR u brněnského Strojírenského zkušebního ústavu provedení ověření splnění podmínek programu. Výsledky provedené zkoušky v brněnské zkušebně byly však v některých ukazatelích odlišné od údajů dodaných výrobcem, jehož kotel certifikovala Evropskou unií autorizovaná zkušebna v zahraničí. Jelikož oba výsledky byly provedeny oprávněnými nezávislými zkušebnami, které jsou z pohledu EU rovnocenné, čekáme nyní na zpracování a doložení dalšího nezávislého posudku ze zahraniční zkušebny, který poslouží jako arbitrážní.

V tuto chvíli je tak předčasné spekulovat o tom, zda se některá podezření potvrdí či nikoliv. Nicméně MŽP má spolu se SFŽP pro případ, že by se prokázalo, že nějaký kotel podmínkám nevyhovuje, připravené postupy, jak zajistit případnou výměnu kotlů bez nutnosti vracet poskytnutou dotační podporu zpět. Zároveň je postup v maximálně možné míře vstřícný a komfortní k občanům, kteří si v dobré víře pořídili kotel ze seznamu výrobků a technologií, u kterého se později ukázalo, že nesplňuje podmínky programu.

Dotčený případ nemůže v žádném případě narušit věrohodnost dotačního programu, v podezření je pouze 1 výrobek z 386 zapsaných. Naopak se ukazuje, že Seznam výrobků a technologií plní na trhu s kotli jakousi „samoregulační“ funkci a některé výrobky jsme díky nesplnění parametrů na seznam vůbec nezapsali. V případě podezření na neplnění podmínek některým z výrobků jsme schopni takové kotle identifikovat, důkladněji je prověřit a na výsledky pak reagovat.

Pokud by výrobek neplnil podmínky uvedení na trh v ČR, nejen tedy podmínky programu – tzv. ekodesign, je na místě řešení ve spolupráci s ČOI, se kterou jsme samozřejmě v kontaktu.