Občan

Každý občan Lukova by se měl v obci cítit spokojeně. K tomuto pocitu mu přispívá činnost obecního úřadu a jeho zaměstnanců, spočívající v oblasti informovanosti a kvalitního servisu.

I tyto stránky musí občanovi pomáhat najít vše potřebné i zábavné.
lukov

MO ČČK

 

 

Místní organizace Českého červeného kříže Lukov

Spolková činnost Červeného kříže má v naší obci opravdu dlouholetou tradici. První zmínky o práci zdravotních dobrovolníků se datují do období  mezi 1. a 2. světovou válkou. V padesátých  letech je založena malá místní skupina ČK. Skutečného rozvoje dosahuje pod vedením paní Bedřišky Žákovské. Ta jej úspěšně vedla, spolu s dalšími členy výboru, až do roku 1983. Poté se ve vedení vystřídalo několik předsedkyň i členů výboru. Organizace vzkvétala a rozšiřovala oblast svého působení v obci. V současnosti vede místní organizaci Českého červeného kříže paní Jana Hnilová spolu se 14 členkami výboru.

Činnost ČČK byla vždy zaměřena humanitárním směrem.
Působí v oblastech: 

 sociální návštěvy starých občanů u nejrůznějších příležitostí
pečovatelská služba
 výukové práce s mládeží – výuka první pomoci v ZŠ a MŠ
přednášková činnost na zdravotní témata
 praktické první pomoc při pořádání sportovních i dalších akcí
 kulturní poznávací zájezdy, společné návštěvy divadla
  pořádání maškarního plesu

Místní organizace úzce spolupracuje s obecním úřadem a dalšími spolky. Činnost sester MO ČČK je skutečně velmi pestrá.

Rádi přivítáme do naších řad členy mladší generace.

Práce s mládeží – výuka první pomoci žáků ZŠ Lukov:

Aktualizováno 14. 1. 2015


Archivní fotografie z plesů pořádaných MO ČČK
(archiv Elišky a Rostislava Březíkových)