Občan

Každý občan Lukova by se měl v obci cítit spokojeně. K tomuto pocitu mu přispívá činnost obecního úřadu a jeho zaměstnanců, spočívající v oblasti informovanosti a kvalitního servisu.

I tyto stránky musí občanovi pomáhat najít vše potřebné i zábavné.
lukov

Odemykání studánek

OTVÍRÁM TĚ STUDÁNKO,
OTVÍRÁM TĚ FIALKOU,
ABYS VODU DOBROU MĚLA,
LIDEM, ZVĚŘI POSLOUŽILA…

Děti 1. a 2. třídy Základní školy Lukov se s pedagogy vydaly na vycházku v rámci Dne Země rozkvetlým Lukovem až pod hrad. Tady na ně čekal předseda Spolku přátel hradu Lukova Ing. Jiří Holík, který pro děti připravil poutavé vyprávění o historii a pověstech vztahujících se ke studánkám v okolí hradu. Po trase studánek se děti dozvěděly hodně informací o přírodě.

Ing. Jiří Holík také vzpomenul osobnosti, které se významně podílely na záchraně zříceniny hradu Lukov, pana řídícího Rudolfa Matouše a pana Rudolfa Petrlu, který stál při záhájení stavebně záchranných prací.

Přestože se této akce zúčastnili nejmladší žáci, byli velmi zvídaví a na různá témata pohotově reagovali otázkami.

(ML)