Prohlášení o přístupnosti

webových stránek www.lukov.cz

Při tvorbě webových stránek Obce Lukov – www.lukov.cz – bylo postupováno tak, aby forma uveřejňovaných informací byla v maximální možné míře v souladu s vyhláškou o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláškao přístupnosti).

Uspořádání a ovládání stránek je navrženo tak, aby stránky byly dostupné jak pro alternativní prohlížeče, tak i pro osoby se specifickými potřebami. Pro zvětšení je potřeba použít systémových nástrojů (nastavení prohlížeče).

Uživatelům nejsou tedy záměrně kladeny žádné překážky, které by mohly prohlížení stránek znesnadnit.

Některé informace nabízíme v podobě stažitelných dokumentů (*.pdf, *.doc,*.docx, *.xls, *.xlsx,*.ppt), a to především z důvodu jejich velkého rozsahu či nedostupnosti dokumentů v jiné podobě. Pro zobrazení těchto dokumentů jsou potřebné příslušné prohlížeče, které lze stáhnout zdarma na webech jejich poskytovatelů.

  • k prohlížení dokumentů *.pdf je možno zdarma stáhnout program Acrobat Reader
  • k prohlížení dokumentů vytvořených pomocí MS Office – *.doc, *.docx, *.xls, *.xlsx, *.ppt je možno zdarma stáhnout příslušný program z webové adresy https://www.microsoft.com

Stav souladu

Tyto webové stránky jsou částečně v souladu s normou ČSN EN 301 549 V1.1.2, z důvodu prvků nesouladu uvedených níže. Níže uvedený obsah není plně přístupný:

  • Některým obrázkům chybí vyplněný alternativní text.
  • Některé PDF soubory jsou jen naskenované obrázky a neobsahují strojově zpracovatelný text.
  • Některé dokumenty jsou v uzavřeném formátu *.doc nebo *.xls

Data v nesouladu již nebudou na www.lukov.cz dále zveřejňována nebo budou doplněna o alternativní text, jedná se pouze o data vložená na webové stránky před datem 30. 11. 2019.

Kontakt v případě problémů

I přes veškerou naši snahu a vůli je však možné, že se na našich webových stránkách nějaká chyba vyskytne. Naleznete-li na těchto stránkách cokoliv, co podle vás neodpovídá požadavkům přístupnosti, budeme Vám vděčni, pokud nám závady nahlásíte na e-mailovou adresu starosta@lukov.cz, abychom mohli provést patřičné kroky k odstranění těchto nedostatků.

Obecní úřad Lukov
K Lůčkám 350,
763 17 Lukov
tel.: 577 113 611
e-mail: obecniurad@lukov.cz

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) směrnice, kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
e-mail: pristupnost@mvcr.cz


Webové stránky www.lukov.cz byly spuštěny v říjnu roku 2014.

Prohlášení o přístupnosti bylo doplněno v listopadu roku 2019 v souladu s vyhláškou č. 64/2008 Sb. a jejím metodickým plánem.