Občan

Každý občan Lukova by se měl v obci cítit spokojeně. K tomuto pocitu mu přispívá činnost obecního úřadu a jeho zaměstnanců, spočívající v oblasti informovanosti a kvalitního servisu.

I tyto stránky musí občanovi pomáhat najít vše potřebné i zábavné.
lukov

Smogová situace

SMOGOVÁ SITUACE vyhlášená z důvodů vysokých koncentrací
suspendovaných částic PM10 byla ODVOLÁNA. Smogová situace skončila vydáním tohoto bulletinu. (8. 12. 2014)

Vydalo: Regionální předpovědní pracoviště ČHMÚ – Ostrava/Tobolová


VYHLÁŠENÍ **SMOGOVÉ SITUACE**
z důvodu VYSOKÝCH KONCENTRACÍ ČÁSTIC PM10

Vydáno: čtvrtek 4. 12. 2014, 17.31 SEČ (16.31 UTC)
Pro území: Zlínský a Olomoucký kraj


Pro území uvedené v záhlaví VYHLAŠUJEME SMOGOVOU SITUACI
z důvodu vysokých koncentrací suspendovaných částic PM10.

Smogová situace nastala s vydáním tohoto bulletinu.

Na některých stanicích reprezentativních pro uvedené území
překročil 24hodinový klouzavý průměr koncentrací suspendovaných
částic PM10 informativní prahovou hodnotu 100 mikrogramů/m3
ve dvou po sobě následujících dnech.

Osobám s chronickými dýchacími potížemi, srdečním onemocněním,
starším lidem a malým dětem se při překročení informativní
prahové hodnoty – 24hodinového klouzavého průměru suspendovaných
částic PM10 100 mikrogramů/m3 - doporučuje zdržet se při pobytu pod širým
nebem zvýšené fyzické 
zátěže spojené se zvýšenou frekvencí dýchání.
U dospělých osob 
bez zdravotních potíží nejsou nutná žádná omezení.
Žádáme řidiče automobilů, aby pokud možno nevyjížděli, neboť
emise z automobilů se významně podílejí na zvýšených koncentracích
suspendovaných částic PM10 a oxidu dusičitého.

Podrobné aktuální informace o kvalitě ovzduší jsou k dispozici
na internetových stránkách ČHMÚ www.chmi.cz, záložka Ovzduší.
Každou hodinu jsou doplňovány 1hodinové průměrné koncentrace
automaticky měřených škodlivin a hodnoty doprovodných
meteorologických prvků. Aktualizovány jsou rovněž vícehodinové
průměrné koncentrace škodlivin, vypočtené z 1hodinových
koncentrací. Předpověď rozptylových podmínek je součástí
předpovědí počasí pro ČR a jednotlivé kraje, viz. www.chmi.cz,
záložka Počasí.

Vydalo: Regionální předpovědní pracoviště ČHMÚ – Ostrava/Zbyněk Návrat