Občan

Každý občan Lukova by se měl v obci cítit spokojeně. K tomuto pocitu mu přispívá činnost obecního úřadu a jeho zaměstnanců, spočívající v oblasti informovanosti a kvalitního servisu.

I tyto stránky musí občanovi pomáhat najít vše potřebné i zábavné.
lukov

Tříkrálová sbírka

V letošní Tříkrálové sbírce se vybrala částka 73 521 Kč.

Organizátoři v naší obci a Charita ČR děkují všem koledníkům, vedoucím skupinek i občanům Lukova, kteří svými dary a vstřícností přispěli ke zdaru této novodobé tradice.

Ještě jednou přejeme Vám všem, Vašim rodinám, přátelům a bližním vše dobré do roku 2019 a Boží požehnání pro Vaše domovy.