Občan

Každý občan Lukova by se měl v obci cítit spokojeně. K tomuto pocitu mu přispívá činnost obecního úřadu a jeho zaměstnanců, spočívající v oblasti informovanosti a kvalitního servisu.

I tyto stránky musí občanovi pomáhat najít vše potřebné i zábavné.
lukov

Územní plán

Úplné znění Územního plánu Lukov (k 30. 9. 2021)

Výkres základního členění ke stažení ZDE

(ve formátu PDF)

Hlavní výkres ke stažení ZDE

(ve formátu PDF)

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací ke stažení ZDE

(ve formátu PDF)

Koordinační výkres ke stažení ZDE

(ve formátu PDF)

Textová část ve znění změny č. 1 ke stažení ZDE

(ve formátu PDF)

.

Změna č. 1 Územního plánu Lukov

Výkres základního členění území ke stažení ZDE

(ve formátu PDF)

Hlavní výkres ke stažení ZDE

(ve formátu PDF)

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací ke stažení ZDE

(ve formátu PDF)

Výkres širších vztahů ke stažení ZDE

(ve formátu PDF)

Koordinační výkres ke stažení ZDE

(ve formátu PDF)

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu ke stažení ZDE

(ve formátu PDF)

Textová část návrhu ke stažení ZDE

(ve formátu PDF)

Textová část odůvodnění ke stažení ZDE

(ve formátu PDF)

Srovnávací text ke stažení ZDE

(ve formátu PDF)

Opatření obecné povahy ke stažení ZDE

(ve formátu PDF)

.


Původní územní plán:

Územní plán Lukov ke stažení ZDE 

(ve formátu PDF)

Řešení návrhu územního plánu ke stažení ZDE

(ve formátu PDF)

Opatření obecné povahy č. 1/2011 ke stažení ZDE

(ve formátu PDF)


Vodovod

Pasport vodovodu ke stažení ZDE

(ve formátu PDF)

Technická zpráva ke stažení ZDE

(ve formátu PDF)


Komunikace

Pasport komunikací ke stažení ZDE

(ve formátu PDF)

Technická zpráva ke stažení ZDE

(ve formátu PDF)

Popis pasportu komunikací ke stažení ZDE

(ve formátu PDF)


Kanalizace

Pasport kanalizace ke stažení ZDE

(ve formátu PDF)

Technická zpráva ke stažení ZDE

(ve formátu PDF)