Občan

Každý občan Lukova by se měl v obci cítit spokojeně. K tomuto pocitu mu přispívá činnost obecního úřadu a jeho zaměstnanců, spočívající v oblasti informovanosti a kvalitního servisu.

I tyto stránky musí občanovi pomáhat najít vše potřebné i zábavné.
lukov

Výbory a komise

Kontrolní výbor

Předseda: Ing. Ladislav Plšek
Členové: Mgr. Marie Ponížilová, Antonín Jasenský, Ing. Jiří Holík,
Pavel Šustr, Ing. Radana Krüsselin a Ing. Pavel Zálešák


Finanční výbor

Předseda: Ing. Jiří Mrůzek
Členové: Ing. Vendula Válková, Ing. Josef Julina 


Kulturní komise

Předseda: Miroslava Holíková
Členové: Ing. A. Váňa, K. Perdoch a Bc. T. Kulenda

Podává ZO a RO konkrétní návrhy v této oblasti a aktivně se podílí na jejich realizaci.


Technická komise

Předseda: Rostislav Březík
Členové: Ing. J. Mrůzek, J. Jangot, Z. Tomšů, Ing. J. Skovajsa, T. Březík

Vyjadřuje se ke stavbám, stavebním úpravy a udržovacím prácem, provádí místní stavební šetření, navrhuje koncepční změny ÚPD.


Sociální komise

Předseda: Stanislava Hudečková
Členové: Mgr. M. Ponížilová, PhDr. H. Drábková, Mgr. J. Gábor

Vyhledávání sociálně potřebných osob, návrhy opatření, posuzování žádostí o byty, jubilanti, sbor pro občanské záležitosti.


Komise pro životní prostředí

Předseda: Bc. Tomáš Kulenda
Členové: M. Teplý, A. Jasenský a R. Peroutka

Řeší podměty od občanů ve vztahu k životnímu prostředí, navrhuje řešení a předkládá je k projednání Radě obce.