Občan

Každý občan Lukova by se měl v obci cítit spokojeně. K tomuto pocitu mu přispívá činnost obecního úřadu a jeho zaměstnanců, spočívající v oblasti informovanosti a kvalitního servisu.

I tyto stránky musí občanovi pomáhat najít vše potřebné i zábavné.
lukov

Výbory a komise

Kontrolní výbor

Předseda: Plšek Ladislav Ing.
Členové: Julina Marek, Pavlíček Václav Ing., Hubáčková Štěpánka, Jangot Jiří, Perdochová Martina Ing.


Finanční výbor

Předseda: Malíšková Eva Mgr.
Členové: Flámová Eva, Válková Vendula Ing.


Výbor strategického rozvoje

Předseda: Holík Jiří Ing.
Členové: Teplý Michal, Mrůzek Jiří Ing., Plšek Ladislav Ing.,
Pavlíček Václav Ing.


Technická komise

Předseda: Březík Rostislav
Členové: Malíšek Antonín, Mrůzek Jiří Ing., Jangot Jiří,
Skovajsa Jaroslav Ing.

Vyjadřují se ke stavbám, stavebním úpravám a udržovacím pracím, provádí místní stavební šetření, navrhuje koncepční změny ÚPD.


Sociální komise

Předseda: Hudečková Stanislava
Členové: Ponížilová Marie Mgr., Gábová Marcela, Gábor Jan Mgr.

Vyhledávání sociálně potřebných osob, návrhy opatření, posuzování žádostí o byty, jubilanti, sbor pro občanské záležitosti.


Komise pro životní prostředí

Předseda: Julina Marek
Členové:  Perdoch Karel, Kulenda Tomáš Bc.

Řeší podněty od občanů ve vztahu k životnímu prostředí, navrhuje řešení
a předkládá je k projednání radě obce.


Kulturní komise

Předseda: Holíková Miroslava
Členové: Holík Jiří Ing., Halašková Lenka, Sedláček Ondřej, Mikl Tomáš

Podává ZO a RO konkrétní návrhy v této oblasti a aktivně se podílí na jejich realizaci.