Občan

Každý občan Lukova by se měl v obci cítit spokojeně. K tomuto pocitu mu přispívá činnost obecního úřadu a jeho zaměstnanců, spočívající v oblasti informovanosti a kvalitního servisu.

I tyto stránky musí občanovi pomáhat najít vše potřebné i zábavné.
lukov

Víceúčelová budova Lukov

studie_vorel_náhled

Studie revitalizace Víceúčelové budovy Lukov (červenec 2018)

V plném rozsahu ke stažení ZDE


3. Studie využitelnosti území ve středu obce Lukov (červen 2017)

V plném rozsahu ke stažení ZDE


2. Studie využitelnosti území ve středu obce Lukov (květen 2017)

V plném rozsahu ke stažení ZDE


1. Studie využitelnosti území ve středu obce Lukov (březen 2017)

V plném rozsahu ke stažení ZDE
On-line studie v plném rozsahu ZDE


Předložená studie SNK Lukov budoucnosti (říjen 2016)

V plném rozsahu ke stažení ZDE
Stavební plány ke stažení ZDE


Obec Lukov vlastní již více jak rok víceúčelovou budovu a díky tomu může reálně vyhodnotit náklady a výnosy této budovy během celého kalendářního roku. Za rok 2016 se náklady za jednotlivé energie (vodné, stočné, elektřina a plyn), údržbu, pronájem stolů a židlí a drobné opravy zaplatilo cca 1,16 mil. Kč. Na jednotlivých nájmech, včetně jednorázových akcí, pak Obec Lukov získala cca 740 tis. Kč. Výsledkem hospodaření této budovy za rok 2016 je pak ztráta cca 420 tis. Kč. Proto byly zpracovány zatím dvě studie využití celého prostoru okolo VÚB, včetně okolí. Na dubnovém zasedání zastupitelstva bude prezentována ještě třetí studie využití tohoto prostoru. Po zveřejnění všech studií, bude zahájena široká diskuse nad jednotlivými verzemi, jak daný prostor využít. V roce 2017 by Zastupitelstvo obce Lukov mělo rozhodnout, co bude z dlouhodobého hlediska nejpřínosnější pro rozvoj naší obce.

V současné době jsme na začátku, nyní nejsou podstatné detaily,
ale myšlenka…

Michal Teplý, místostarosta


Fotodokumentace exteriéru VÚB (listopad 2015):


Fotodokumentace interiéru VÚB (listopad 2015):