Občan

Každý občan Lukova by se měl v obci cítit spokojeně. K tomuto pocitu mu přispívá činnost obecního úřadu a jeho zaměstnanců, spočívající v oblasti informovanosti a kvalitního servisu.

I tyto stránky musí občanovi pomáhat najít vše potřebné i zábavné.
lukov

Zastupitelé 2014 – 2018

Ve středu 5. 11. 2014 na Ustavujícím zasedání Zastupitelstva obce Lukov složilo slib 15 zastupitelů. Starostou byl opět zvolen pan Jiří Jangot a ve funkci místostarosty zůstává pan Michal Teplý.

Zastupitelé:
Jiří Jangot – starosta
Michal Teplý – místostarosta
Stanislava Hudečková – členka RO
Rostislav Březík – člen RO
Bc. Tomáš Kulenda – člen RO
Miroslava Holíková – členka ZO
Tomáš Březík – člen ZO
Ing. Ladislav Plšek – člen ZO
Mgr. Marie Ponížilová – členka ZO
Ing. Jiří Mrůzek – člen ZO
Ing. Jiří Holík – člen ZO
Pavel Šustr – člen ZO
Ing. Pavel Zálešák – člen ZO
Ing. Radana Krűsselin – členka ZO
Antonín Jasenský – člen ZO

Výbory a komise budou ustanoveny při následujícím zasedání Zastupitelstva obce Lukov.