Občan

Každý občan Lukova by se měl v obci cítit spokojeně. K tomuto pocitu mu přispívá činnost obecního úřadu a jeho zaměstnanců, spočívající v oblasti informovanosti a kvalitního servisu.

I tyto stránky musí občanovi pomáhat najít vše potřebné i zábavné.
lukov

Aktuality

Nabídka zaměstnání
Domov pro seniory Lukov, p.o. hledá zaměstnance na HP na pozici: Pracovník v sociálních službách, kde je náplní práce přímá obslužná péče o seniory v nepřetržitém provozu. Požadujeme kladný vztah k seniorům, trestní bezúhonnost. Poskytujeme plat od 27.460 Kč + veškeré příplatky dle ZP, 5 týdnů dovolené, příspěvek na stravování. Pro více informací volejte: Iva Kvapilová, tel: 730 585 581, e-mail: kvapilova@ds-lukov.cz Mgr. Eva Bartošová, tel: 734 265 169, e-mail: bartosova@ds-lukov.cz www.ds-lukov.cz
ds zamestnani
MŠ Lukov
Informace k zápisu do Mateřské školy Lukov naleznete ZDE (ve formátu PDF)
zapis ms
Knihovna
Knihovna obce Lukov oznamuje, že bude otevřena od úterý 13. 4. 2021 v době od 15.00 do 19.00 hod. Nutné dodržování hygienických opatření – respirátory, dezinfekce, vstup možný maximálně po 3 osobách.
KNIHOVNA - UPOZORNĚNÍ
Sčítání 2021
Veškeré informace naleznete v PDF dokumentu ZDE    
Sčítání
Lukoviny
s Klárou Javoříkovou: Lukovská talkshow, ve které uvidíte všechny produktivní a tvořivé obyvatele naší malebné vesnice na východě Moravy. Osobnosti, jejíchž ohlasy sahají mnohdy daleko za hranice okresu, ne-li kraje!  
Lukoviny 2
ZŠ Lukov
Ahoj děti, vážení rodiče, protože je letos řada tradičních velikonočních aktivit zakázána, připravili jsme pro vás vlastní. Kompletní informace si můžete stáhnout (ve formátu PDF) ZDE  
hry
Lukoviny
s Františkem Šarmanem: Lukovská talkshow, ve které uvidíte všechny produktivní a tvořivé obyvatele naší malebné vesnice na východě Moravy. Osobnosti, jejíchž ohlasy sahají mnohdy daleko za hranice okresu, ne-li kraje!
Lukoviny 1_1
EG.D
Oznámení o přerušení elektrické energie: 19. 4. 2021 od 9.00 do 12.00 hod. v ulici: Průmyslová, konkrétně ve firmách – BIO-MIO, Svatopluk Nedoma, Tanetgastro a Zlinpack Oznámení v plném znění ke stažení ZDE
egd
EG.D
Oznámení o přerušení elektrické energie: 16. 4. 2021 od 9.00 do 12.00 hod. v ulicích: Hraběcí K Boří K Lůčkám K Pivovaru Pastyřica Spojovací U Lípy Vesník I Vesník II Vesník III Zahradní Oznámení v plném znění ke stažení ZDE
egd
Základní škola
Zápis do 1. třídy ZŠ Lukov § Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku.  Zákonný zástupce – rodič  je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a dětského lékaře, které k žádosti přiloží zákonný zástupce. Začátek povinné školní docházky lze odložit,  nejdéle však do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. O odkladu školní docházky rozhoduje ředitel školy. Podle § 37 školského zákona musí zákonní zástupci požádat o odklad povinné školní docházky dítěte v době zápisu. Žádost je potřeba doložit doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Ředitel rozhodne o odložení začátku povinné školní docházky v případě, že obě posouzení budou kladná. Zákonní zástupci žáků, kterým byl při minulém zápisu udělen odklad školní docházky, musí znovu požádat ředitele ZŠ o přijetí dítěte k povinnému základnímu vzdělávání. Vzhledem k epidemiologickým opatřením se zápis do 1. ročníku  základního vzdělávání na školní rok 2021/2022 uskuteční bez osobní přítomnosti dítěte ve škole v termínu od 1. do 30. dubna 2021. Zákonní zástupci žáků požádají o přijetí k základnímu vzdělávání elektronicky zde: aplikace.skolaonline.cz/... Vyplněním Žádosti o přijetí, kterou společně s kopií rodného listu doručí do 30. dubna 2021 osobně, poštou, emailem nebo datovou schránkou na kontakty školy uvedené na žádosti. V případě podávání Žádosti o odklad je potřeba k žádosti doložit Doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a Doporučující posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa. Všechny 3 dokumenty je třeba doručit do 30. dubna 2021 osobně, poštou, emailem nebo datovou schránkou na kontakty školy uvedené na žádosti. Po uvolnění epidemiologických opatření uspořádáme Miniškoličku, aby se děti přijaté do 1. třídy seznámily se školním prostředím a učiteli. O termínu konání budete včas upozorněni.   PaedDr. Jolana Vlková, ředitelka školy reditel@zslukov.com ID c4nmfac tel.: 608 302 456 Základní škola Lukov, příspěvková organizace, Pod Kaštany 32, 763 17 Lukov
zapis
Covid-19
Lukov, 22. března 2021 Rada obce Lukov na svém jednání v březnu rozhodla o nákupu 6000 ks respirátorů FFP2, které díky nařízení vlády musí nosit každý občan. Tyto respirátory budou ve dnech od 22. 3. do 26. 3 2021 rozneseny do jednotlivých domácností, aby lidé měli dostatek těchto pomůcek. Pokud by někomu respirátory v následujících týdnech chyběly, může si přijít na obecní úřad pro nové. Michal Teplý, starosta obce
resp
EG.D
Oznámení o přerušení elektrické energie: 23. 3. 2021 od 11.30 do 14.30 hod. v ulicích: Bedárna I Bedárna II Boží muka Bělovodská Fojtství Hradská Hradská I Hradská II Hradská III Hradská IV Hradská V Hradská VII Hrušoví K Bezedníku K Lůčkám K Pasekám K Pivovaru K Tuskulu Mlýnská Mýto Padělky Palírna Paseky Pod Kaštany Pod Mýtem Polní Spojovací U Pivovaru U Rybníka U Zbrojnice Ulička Za Humny Oznámení v plném znění ke stažení ZDE
egd