Občan

Každý občan Lukova by se měl v obci cítit spokojeně. K tomuto pocitu mu přispívá činnost obecního úřadu a jeho zaměstnanců, spočívající v oblasti informovanosti a kvalitního servisu.

I tyto stránky musí občanovi pomáhat najít vše potřebné i zábavné.
lukov

Videogalerie

Noc kostelů 2015
Ve Vídni před 11 lety vznikla myšlenka Noci kostelů, která se po pěti letech ujala i v České republice. V letošním roce byla tato akce uspořádána v pátek 29. 5. 2015. Do tohoto projektu se zapojila i ŘKF Lukov. Duchovní správce P. Jan Mach sloužil mši svatou za zakladatele lukovského kostela Jana Josefa hrabětě Seilern-Aspang (1752 - 1838) a jeho rodinu. Velmi působivý byl i doprovodný program. Vystoupilo nejlepší české citerové trio Citrium, ZUŠ Morava pod vedením učitele hudby pana Milana Přívary st., obě lukovské schóly, o historii kaple sv. Jana na hradě Lukov návštěvníky seznámil Ing. Jiří Holik a P. Jan Mach. Zajímavá byla také přednáška Veroniky Fialové o historii kostela, scénka Ministranská abeceda... Návštěvníci si mohli prohlédnout interiér kostela, shlédnout Lukov z kostelní věže a v pastoračním centru byla připravena výstavka historických fotografií. Svým bohatým programem získala Noc kostelů v Lukově velký ohlas. (ML) Z hlavního programu můžete vidět krátký videosestřih:    
noc kostelu
Odemykání studánek 2015
Ve středu 22. 4. 2015 se žáci Základní školy Lukov se svými učiteli vydali na přírodovědnou vycházku v rámci Dne Země. Hlavním bodem této akce bylo odemykání studánek v okolí hradu Lukova. Po okruhu studánek je poutavým vyprávěním o jejich historii  a pověstech provázel Ing. Jiří Holík, předseda Spolku přátel hradu Lukova. Dalším úkolem žáků bylo poznávání stromů na naučné stezce severního svahu hradu. Je vidět, že děti tento způsob výuky zaujal. Pozorně naslouchaly vyprávění a aktivně se zapojily do výuky v přírodě. (ML)
odemykani_video
Vítání občánků 29. 11. 2014
V sobotu 29. 11. 2014 bylo slavnostně přivítáno do společenství obce Lukov osm dětí.
vitacka2
MČR v silovém trojboji
MČR v silovém trojboji družstev, 11. 10. 2014
víceboj 3
Zábava se skupinou Akcent
17. 7. 2014
Akcent_miniatura
12