Občan

Každý občan Lukova by se měl v obci cítit spokojeně. K tomuto pocitu mu přispívá činnost obecního úřadu a jeho zaměstnanců, spočívající v oblasti informovanosti a kvalitního servisu.

I tyto stránky musí občanovi pomáhat najít vše potřebné i zábavné.
lukov
Kaplička v ulici k boří

V kapličce na oltářní desce stála po mnoho let sádrová soška Božského Srdce Páně, vždy ozdobena květinami. Začátkem 90. let 20. století byla soška poškozena a nahrazena do výklenku vsazenou plechová deska se zobrazením Božského Srdce Páně. Kaplička má stříšku ve tvaru jehlanu, krytou eternitovými šablonami a její předsunutou římsu podpírají vpředu dva kamenné válcové sloupy s jednoduchými hlavicemi. V r. 1999 byla opravena střecha a omítky.

Stavebník kapličky není znám, ani se přesně neví, kdy byla postavena. Nenese nijaký letopočet. Z vyprávění pamětníků můžeme usoudit, že kaplička byla postavena před více než 130–150 lety jako smírčí na odčinění vražedného činu v někdejším blízkém hostinci.

 

 

kaplicka
Stará lesovna

Budova starého lesního úřadu je jednou z nejstarších kamenných staveb v obci. Vybudovali ji Seilernové, aby postupně přemístili správu panství z nehostinného hradu do moderních prostor v podhradí.

Lesovna má na zdobném průčelí vstupu do sklepení letopočet 1765 a seilernský znak. Na konci 19. století byla místem pobytu manželky hudebního skladatele Bedřicha Smetany. Přestěhovala se do Lukova po jeho smrti. Betty Smetanová tady žila s dcerou Zdeňkou, provdanou za lesmistra Antonína Heyduška.

Později byl objekt přebudován na služební byty pro lesní zaměstnance a nedostávalo se mu patřičné péče. Obrat k postupné nápravě nastal až v posledních letech.

stara-lesovna 2
Hrad Lukov

Úvodník k danému příspěvku

hrad-lukov 2
123