Občan

Každý občan Lukova by se měl v obci cítit spokojeně. K tomuto pocitu mu přispívá činnost obecního úřadu a jeho zaměstnanců, spočívající v oblasti informovanosti a kvalitního servisu.

I tyto stránky musí občanovi pomáhat najít vše potřebné i zábavné.
lukov

Kaplička v ulici k boří

V kapličce na oltářní desce stála po mnoho let sádrová soška Božského Srdce Páně, vždy ozdobena květinami. Začátkem 90. let 20. století byla soška poškozena a nahrazena do výklenku vsazenou plechová deska se zobrazením Božského Srdce Páně. Kaplička má stříšku ve tvaru jehlanu, krytou eternitovými šablonami a její předsunutou římsu podpírají vpředu dva kamenné válcové sloupy s jednoduchými hlavicemi. V r. 1999 byla opravena střecha a omítky.

Stavebník kapličky není znám, ani se přesně neví, kdy byla postavena. Nenese nijaký letopočet. Z vyprávění pamětníků můžeme usoudit, že kaplička byla postavena před více než 130–150 lety jako smírčí na odčinění vražedného činu v někdejším blízkém hostinci.