Občan

Každý občan Lukova by se měl v obci cítit spokojeně. K tomuto pocitu mu přispívá činnost obecního úřadu a jeho zaměstnanců, spočívající v oblasti informovanosti a kvalitního servisu.

I tyto stránky musí občanovi pomáhat najít vše potřebné i zábavné.
lukov

KHS ZK

Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně č. 9/2020 ke stažení ZDE (ve formátu PDF)

KRIZOVÁ OPATŘENÍ

Hromadné akce:
- ve vnitřních prostorách nad 10 osob, ve vnějších prostorách nad 20 osob
- odstup větší než 2 metry
- výslovně se zakazují koncerty, divadelní představení aj. představení a slavnosti při kterých se převážně zpívá, včetně zkoušek

Výjimky platí zejména pro výkon povolání, svatby, pohřby, dále se nevztahuje na zasedání orgánů veřejné moci, soudy a akce jiných veřejných osob konané dle zákona s účastí veřejnosti do 100 osob, 2 m rozestupy a místa k sezení a dále oblasti upravené níže, tedy divadla, kina, sportovní akce a bohoslužby.

Dále se omezují:

Divadla, kina aj. představení
- nad rámec stávajících platných opatření MZ ČR platí zákaz prodeje potravin, pokrmů a nápojů

Sportovní akce (za předpokladu, že jsou organizovány sportovními svazy)
- počet účastníků do 130 osob a bez veřejnosti

Bohoslužby
- počet účastníků do 100 osob, nebo dle míst k sezení, beze zpěvu

Provozovny stravovacích služeb
- nad rámec stávajících platných opatření MZ ČR platí dále omezení počtu osob u jednoho stolu, max. 6 osob

II. Mimořádné opatření Krajské hygienické stanice Zlínského kraje s účinností od 5. října 2020 do 18. října 2020:
Jedná se o omezení provozu v režimu zákona o ochraně veřejného zdraví platné pro celé území Zlínského kraje

1. VŠ spočívající v zákazu osobní přítomnosti na výuce (s výjimkou individuální návštěv, konzultací, zkoušení do 10 osob, laboratorní, experimentální nebo uměleckou práci do 15 osob, klinickou a praktickou výuku a praxi).
2. SŠ, VOŠ a konzervatoří spočívající v zákazu osobní přítomnosti na výuce (s výjimkou povinné školní docházky, praktického vyučování a přípravy, aj.).
3. ZUŠ, jazykových škol s právem jazykové zkoušky spočívající v zákazu osobní přítomnosti na výuce.
4. Středisek volného času spočívající v zákazu osobní přítomnosti dětí a účastníků na zájmovém vzdělávání.
5. Omezení provozu škol a školských zařízení (s výjimkou MŠ), tak že součástí vzdělávání není zpěv.
6. Omezení provozu škol a školských zařízení (s výjimkou MŠ a 1. stupně ZŠ), tak že součástí vzdělávání nejsou sportovní činnosti.