Občan

Každý občan Lukova by se měl v obci cítit spokojeně. K tomuto pocitu mu přispívá činnost obecního úřadu a jeho zaměstnanců, spočívající v oblasti informovanosti a kvalitního servisu.

I tyto stránky musí občanovi pomáhat najít vše potřebné i zábavné.
lukov

Rekonstrukce autobusových zastávek v obci Lukov, II/489

Loga EU

Rekonstrukce autobusových zastávek v obci Lukov, II/489

Projekt řeší rekonstrukci, modernizaci a částečně novou výstavbu 2 frekventovaných zastávek veřejné dopravy – dojde k výstavbě nových stavebních částí- zálivy, nástupní plochy a přístupové komunikace.

Dále bude zajištěna bezbariérovost u obou zastávek , kdy dojde ke stavebním úpravám pro osoby se sníženou pohyblivostí, úpravy autobusových zálivů i nástupišť. Součástí celého projektu je i úprava odpovídající části přístupových chodníků. Převážná část aktivit zahrnuje rekonstrukci a modernizaci zastávek a aut. zálivů, část pak vybudování nových zastávkových zálivů a nástupních ploch, včetně jejich přístupových komunikací s bezbariérovými úpravami.

Realizací projektu dojde ke vzniku moderních a funkčních zastávek veřejné dopravy, což povede k dalšímu zmírnění dopadu vlivu veřejné dopravy na veřejné zdraví
a jednotlivé složky životního prostředí.

Bude zajištěna bezbariérovost zastávek a tím tedy možnost plného
a bezproblémového využití osobami se sníženou schopností pohybu a orientace.

Projekt zefektivní a zkvalitní veřejnou dopravu v centru obce, zvýší plynulost individuální dopravy, což bude mít přínos pro zkvalitnění životního prostředí
a snížení negativních vlivů dopravy na obyvatele i ekosystém lokality. Součástí komplexního řešení je i úprava přístupových komunikací a blízké křižovatky, což výrazným způsobem zkvalitní infrastrukturu v celé obci.

Rekonstrukce autobusových zastávek v obci Lukov, II/489 je spolufinancován Evropskou unií.

Termín realizace: říjen – prosinec 2020

Celkové náklady projektu: 4 670 900,91 Kč

Způsobilé výdaje projektu: 1 836 351,- Kč

 

Dotační titul:       

Integrovaný regionální operační program -výzva č. 51- integrované

projekty IPRÚ – udržitelná doprava

34. výzva IPRÚ Zlín – VÝSTAVBA A MODERNIZACE ZASTÁVEK VEŘEJNÉ DOPRAVY S DŮRAZEM NA MULTIMODÁLNÍ VAZBY IV

 

Registrační číslo projektu: CZ.06.1.13/0.0/0.0/16_046/0015085

Zdroje financování:
Příspěvek Evropské unie – 1 560 898,35 Kč
Příspěvek st. rozpočtu – 91 817,55 Kč
Finanční prostředky z rozpočtu obce – 3 018 185,01 Kč

Dokument také ke stažení ve formátu PDF – ZDE


 

Dotace