Občan

Každý občan Lukova by se měl v obci cítit spokojeně. K tomuto pocitu mu přispívá činnost obecního úřadu a jeho zaměstnanců, spočívající v oblasti informovanosti a kvalitního servisu.

I tyto stránky musí občanovi pomáhat najít vše potřebné i zábavné.
lukov

Rybník Bezedník

Jednou ze zastávek na naučné stezce Lukovským polesím je přírodní památka Bezedník. Vodu do rybníka přivádí potok Bílá voda, přitékající z Chladné doliny, posílený přítokem prameniště studánky Rybárky.

K rybníku se váže známá pověst (R. Matouš, Lukovské pověsti), která napovídá, proč byl tak pojmenován. Samozřejmě, že je zde přímá vazba na hrad Lukov a jeho obyvatele.

Za první republiky byl Bezedník nádherné lesní koupaliště s bufetem, posezením a lodičkami. V letním období zde trávili svůj volný čas lidé z celého Zlínska.