Občan

Každý občan Lukova by se měl v obci cítit spokojeně. K tomuto pocitu mu přispívá činnost obecního úřadu a jeho zaměstnanců, spočívající v oblasti informovanosti a kvalitního servisu.

I tyto stránky musí občanovi pomáhat najít vše potřebné i zábavné.
lukov

Stará lesovna

Budova starého lesního úřadu je jednou z nejstarších kamenných staveb v obci. Vybudovali ji Seilernové, aby postupně přemístili správu panství z nehostinného hradu do moderních prostor v podhradí.

Lesovna má na zdobném průčelí vstupu do sklepení letopočet 1765 a seilernský znak. Na konci 19. století byla místem pobytu manželky hudebního skladatele Bedřicha Smetany. Přestěhovala se do Lukova po jeho smrti. Betty Smetanová tady žila s dcerou Zdeňkou, provdanou za lesmistra Antonína Heyduška.

Později byl objekt přebudován na služební byty pro lesní zaměstnance a nedostávalo se mu patřičné péče. Obrat k postupné nápravě nastal až v posledních letech.