Občan

Každý občan Lukova by se měl v obci cítit spokojeně. K tomuto pocitu mu přispívá činnost obecního úřadu a jeho zaměstnanců, spočívající v oblasti informovanosti a kvalitního servisu.

I tyto stránky musí občanovi pomáhat najít vše potřebné i zábavné.
lukov

Stavební úpravy pro novou třídu MŠ – budova OÚ a MŠ v Lukově

loga 5

Obec Lukov požádala o dotaci na výstavbu třetí třídy Mateřské školy Lukov, příspěvková organizace z dotačního titulu IPRÚ Zlín (Integrovaný plán rozvoje území města Zlína), který získal finanční prostředky z IROP (Integrovaný regionální operační program) pod názvem „Stavební úpravy pro novou třídu MŠ – budova OÚ a MŠ v Lukově“. Projekt zahrnoval rozšíření kapacity Mateřské školy Lukov o 18 žáků v nové učebně. Obec Lukov s touto žádostí uspěla a projekt pod číslem CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_042/0005360 byl podpořen z IROP částkou 3.171.555.90 Kč. Obec Lukov doplatila ze svého rozpočtu částku 352.395,10 Kč. Již od září roku 2017 se v této nové třídě učí 18 dětí a Obec Lukov tak mohla plně uspokojit požadavky místních obyvatel na zařazení dětí do Mateřské školy Lukov.

Michal Teplý, místostarosta obce Lukov