Občan

Každý občan Lukova by se měl v obci cítit spokojeně. K tomuto pocitu mu přispívá činnost obecního úřadu a jeho zaměstnanců, spočívající v oblasti informovanosti a kvalitního servisu.

I tyto stránky musí občanovi pomáhat najít vše potřebné i zábavné.
lukov

Studánka Rybárka

Puklinový pramen, který vyvěrá z pískovcového masivu a je jeden z nejvydatnějších pramenů v širokém okolí. Pramen sloužil bývalým majitelům hraběcího rodu Seilernů k napájení zařízení pro odchov pstružího plůdku v rybníčcích. Odchov byl zrušen pro malou a především kolísavou vodní vydatnost potoků. Jen studánka svým jménem připomíná zašlou činnost chovu ryb. O sto metrů níže protéká potok roklinou. Má balvanité dno. Při levém břehu se vyskytuje pěnovcové prameniště. Má silně bázickou, minerálně bohatou vodu, která způsobuje inkrustaci rostlin, opadu listí, větviček a nánosů splavenin.

(text: Naučná stezka Lukov, foto: Martin Lysák – 26. 4. 2015)