Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky a dokumenty

Vyhlášky, zákony

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 110/2019 Sb O zpracování osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
Název vyhlášky Účinnost
Obecně závazná vyhláška obce Lukov č. 2/2021 - O stanovení obecního systému odpadového hospodářství  
Obecně závazná vyhláška obce Lukov č. 1/2022 – O místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 1.1.2023
Nařízení obce Lukov č. 3/2021 - Tržní řád 1.1.2022
Obecně závazná vyhláška č. 4/2011 - O místním poplatku ze psů 1.2.2011

Dokumenty

Posuzování vlivů na životní prostředí.

Úhrada nákladů na odbočení přípojek vodovodu/kanalizace

Dle ust. § 8 odst. 5 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích ve znění platném od 1. 1. 2014 náklady na realizaci vodovodní přípojky na vodovod nebo kanalizační přípojky na kanalizaci hradí osoba, které je umožněno připojení. Materiál na odbočení přípojek a uzávěr vodovodní přípojky hradí vlastník vodovodu nebo kanalizace.

Obec Lukov hradí náklady na materiál odbočení přípojek pouze na vodovodu a kanalizaci, které jsou ve vlastnictví obce (konzultovat se starostou nebo místostarostou, web: Pasport vodovodu/kanalizace). Dle zákona o vodovodech a kanalizacích, jsou hrazeny náklady na materiál, který přímo souvisí s odbočením vodovodního a kanalizačního řádu (práci hradí osoba, které bylo umožněno připojení).

Vodovod – materiál vyznačen ve vzorové faktuře viz. níže.
Vzorová faktura ZDE

Kanalizace – Moravská vodárenská, a.s., zpravidla realizuje pouze odbočení z hlavního řádu (obec hradí materiál dle faktury, práci hradí osoba, které bylo umožněno připojení).