Občan

Každý občan Lukova by se měl v obci cítit spokojeně. K tomuto pocitu mu přispívá činnost obecního úřadu a jeho zaměstnanců, spočívající v oblasti informovanosti a kvalitního servisu.

I tyto stránky musí občanovi pomáhat najít vše potřebné i zábavné.
lukov

Žehnání kaple sv. Jana Křtitele

V sobotu 26. září 2015 byl opět uspořádán Den hradu, avšak v letošním roce se nesl
i přes nepřízeň počasí ve více slavnostním duchu. Členové Spolku přátel hradu Lukova si připomněli 25. výročí od svého založení. Při této příležitosti byla vysvěcena hradní kaple sv. Jana Křtitele. Této slavnostní a významné události se ujal římskokatolický kněz a generální vikář olomoucké arcidiecéze Mons. Mgr. Josef Nuzík za přítomnosti duchovního správce lukovské farnosti P. Jana Macha
a duchovního správce P. Františka Sedláčka ze Štípy.

Předseda SPHL Ing. Jiří Holík při svém projevu také představil architekta
Mgr. Lubomíra Jarcovjáka, který navrhl moderní pojetí architektury hradní kaple.

Při této příležitosti také požehnal Mons. Mgr. Josef Nuzík nově dostavěnému dětskému hřišti před Domem Rudolfa Matouše. Výstavbu tohoto hřiště finančně podpořila Nadace ČEZ.

Pokud jste se slavnostní mše nemohli zúčastnit, můžete její záznam zhlédnout zde: